Sistemske greške u Windows-u i šta one znače

Ništa nije idealno, a ova poznata izreka u potpunosti se odnosi i na softverske proizvode. Čak i najpouzdaniji i dokazani program može “podleći” brojnim unutrašnjim ili spoljašnjim grešakama. To se odnosi i na Windows operativni sistem, koji je instaliran na računarima velike većine korisnika.

computer error
Izvor: Canva

Kao što ljekar može koristiti određenu riječ da bi opisao listu simptoma pacijentu, operativni sistem Windows može dati kod greške, ponekad praćen kratkom porukom o grešci, kako bi opisao problem koji ima sa programom, što zauzvrat olakšava programeru softvera ili korisniku da shvate šta se desilo, i kako to mogu popraviti.

Sistemski kodovi grešaka „na raspolaganju“ su korisnicima kao dio programskog interfejsa sa operativnim sistemom Windows. Drugim riječima, sistemski kodovi grešaka su unaprijed definisani kodovi grešaka, i poruke o grešci, kako bi koirsnici softvera znali da program doživljava određeni problem.

Ne koriste svi programi iste, unaprijed definisane, sistemske kodove grešaka, neki mogu imati svoje jedinstvene skupove kodova i poruka.

Vrste sistemskih grešaka​

Kategorisanje grešaka koje mogu nastati pri radu s Windowsom može se temeljiti na različitim pristupima. Međutim, prema našem mišljenju jedan od najvažnijih za korisnika je stepen kritičnosti. Odnosno, stepen njegove važnosti koji je izražen na skali od “ništa strašno, dovoljan je – restart” do ” vrijeme je za ponovnu instalaciju programa”.

Mnogi mogu tvrditi da je važnije okarterisati greške u odnosu na razlog njihove pojave. Međutim, može se dogoditi da istu grešku uzrokuju potpuno različiti problemi, počevši od jednostavnog softverskog kvara i završavajući sa potpunim kvarovima nekog od djelova računara.

Evo jednog primjera – Kod sistemske greške 206, kada korisnik pokušava da sačuva datoteku u programu za uređivanje muzike. Poruka koju biste dobili uz ovu posebnu grešku je: “Naziv fajla ili nastavak je predugačak.” U tiom slučaju skraćivanje imena datoteke prije čuvanja će izbjeći grešku. Evo još jednog primera koji opisuje Kod greške 1632: “Temp folder je na disku koji je pun ili je nedostupan. Oslobodite prostor na uređaju ili potvrdite da imate dozvolu za pisanje u Temp folderu.” Ovaj kod greške najvjerovatnije opisuje situaciju u kojoj je hard disk prepun. Brisanje privremenih datoteka ili čišćenje prostora u drugim dijelovima hard diska može biti lako rješenje ove greške.

Pogledajte sistemske kodove grešaka: od O do 15841 za potpunu listu svih vrsta grešaka, plus ono što podrazumijevaju, poruke koje ih prate i vrijednosti koje se mogu pojaviti umjesto broja koda.

Šta uraditi nakon što Vam se pojavi informacija o grešci?

code error
Izvor: Pixabay

Isti kod sistemske greške može se koristiti u stotinama različitih instanci u operativnom sistemu Windows. To znači da su kodovi veoma generički jer se mogu primjeniti na mnogo različitih okolnosti. Na primjer, umjesto variranja kodova gorepomenute greške 206, u odnosu na tačno određenu datoteke ili lokaciju foldera, Windows koristi isti kod koji se primjenjuje na svaku okolnost u kojoj je ime / nastavak datoteke predugačak.

Zbog ovoga, poznavanje koda neće biti dovoljno za razumijevanje i rješavanja problema – trebali biste razumjeti i kontekst u kojem je se greška pojavljuje.

Na primjer, recimo da ste primili Error Code 112, što znači da na disku nema dovoljno prostora. To što znate značenje koda Vam neće ništa pomoći, osim ako ne znate gdje se problem desio – na primer, na koji disk se ova infromacija odnosi. Takođe je važno zapamtiti šta ste radili kada je prikazana greška. Rješavanje grešaka nije nimalo naivan posao i često ga treba prepustiti profesionalcima koji će mnogo lakše shvatiti i adresirati problem, jer sami ponekad možete načiniti „više štete nego koristi“.

Dakle, ono što trebate uradite kasnije zavisi od kôda greške. U prvom primjeru datom gore, rješenje za grešku je prilično jednostavno: promenite ime datoteke jer je očigledno predugo. Međutim, nije uvijek tako lako.

Na primjer, ako aplikacija prikazuje kod sistemske greške 6, što znači “Nevažeči handle“, vjerovatno nećete znati ni šta to znači, a kamoli kako da popravite problem. U ovakvima slučajevima, prije nego bilo šta uradite, uvijek pokušajte ponovo, da vidite da li će se greška desiti dva puta. Ako to nije slučaj, moglo bi značiti da je došli do nekog privremenog problema, ali ako se greška ipak ponovi, onda je najbolje da kontaktirate tehničku podršku ili programera za savjet. Ali, prije nego što kontaktirate bilo koga, važno je imati potpunu svijest o tome šta ste učinili kada se desila greška, šta ste bili spriječeni da uradite zbog greške i sve ostalo, što bi moglo biti korisno u pronalaženju rješenja.