Dva od tri mala i srednja preduzeća se muče sa previše komplikovanom IT infrastrukturom

Uz porast poslovanja, kompanije sve više koriste nove poslovne alate i cloud servise u pokušaju da učine poslovni život svojih zaposlenih što efikasnijim i fleksibilnijim, kao i u pokušaju smanjenja svojih troškova. Prema najnovijem istraživanju kompanije Kaspersky Lab, gotovo dvije trećine (63 odsto) kompanija koje zapošljavaju do 249 ljudi koristi jednu ili više poslovnih aplikacija u vidu servisa. Međutim, ovaj trend među rastućim kompanijama koji ide ka korišćenju cloud servisa radi optimizacije operacija može takođe imati i negativne efekte poput gubitka kontrole nad bezbednošću aplikacija i nad dragocenim podacima klijenata.

I najmanje kompanije, kao i one koje prolaze kroz fazu rapidnog rasta, cloud tehnologije vide kao priliku da sprovode svoje poslovne zadatke na efikasniji i troškovno isplativiji način. Polovina (50 odsto) kompanija sa do 49 zaposlenih (veoma mala preduzeća) i 40 odsto kompanija sa od 50 do 249 zaposlenih (mala i srednja preduzeća), imaju zaposlene koji redovno rade van kancelarije i kojima je potreban pristup podacima i aplikacijama putem clouda.